อุปกรณ์เสริม

ครบครันด้วยอุปกรณ์สาหรับเข็มเจาะเลือด เข็มเจาะเลือดเสริม ทั้งอุปกรณ์ ฟังก์ชันสมุดบันทึก น้ายาทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพ

FreeStyle Lancing Device

ปากกาสาหรับเข็มเจาะเลือด FreeStyle

ปากกาสาหรับเข็มเจาะเลือดFreeStyle ออกแบบมาให้สามารถวัดระดับน้าตาลในเลือดได้สะดวกในชีวิตประจาวัน มาพร้อมความลึกในการเจาะ 4 ระดับ ซึ่งสามารถกาหนดเองได้ให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละคน

สาหรับใช้งานร่วมกับเข็มเจาะเลือด FreeStyle (จาหน่ายแยก)

มีส่วนฝาปิดบริเวณเข็มเจาะ

สั่งซื้อ

FreeStyle Lancets

เข็มเจาะเลือด FreeStyle

เข็มเจาะเลือด FreeStyle ผลิตจากสแตนเลสสตีลบางเพียง 28 เกจ ที่ผ่านการฆ่าเชื้อและออกแบบมาให้ใช้งานง่าย สะดวก และปลอดภัย

ใช้คู่กับปากกาสาหรับเข็มเจาะเลือด FreeStyle และ ปากกาสาหรับเข็มเจาะเลือด FreeStyle II

แต่ละกล่องบรรจุเข็มเจาะเลือด FreeStyle 100 เล่ม

สั่งซื้อ

FreeStyle Lancing Device II

ปากกาสาหรับเข็มเจาะเลือดFreeStyle II

ปากกาสาหรับเข็มเจาะเลือด FreeStyle II ใหม่ ออกแบบมาเพื่อให้ตรวจสอบระดับน้าตาลในเลือดได้อย่างปลอดภัยและนุ่มนวลต่อการสัมผัส

ปากกาสาหรับเข็มเจาะเลือด FS ใช้เทคโนโลยี Comfort Zone ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร

ปรับระดับความลึกได้ตามต้องการ

ปลดเข็มเจาะเลือดออกได้ง่าย

สั่งซื้อ

FreeStyle Control Solution

น้ายาทดสอบสาหรับควบคุมคุณภาพเครื่อง FreeStyle

ช่วยให้มิเตอร์และแผ่นทดสอบอ่านค่าได้ถูกต้องแม่นยำภายในเวลาอันรวดเร็ว

1 กล่องบรรจุน้ายาขนาด 4.0 มล. จานวน 2 ขวด

สามารถใช้กับเครื่อง FreeStyle Lite, FreeStyle Freedom Lite และ FreeStyle InsuLinx ได้

สั่งซื้อ