4 February 2015

ในตลาด มีอาหารมากมายที่อ้างว่าสามารถช่วยให้คุณผอมได้อย่างมหัศจรรย์ภายในไม่กี่วัน ซึ่งการทาความเข้าใจประสิทธิภาพของอาหารแต่ละตัวอย่างแท้จริงนั้นทาได้ยากมาก

แต่รายงานของ US News & World Report ฉบับวันที่ 6 ม.ค. 2015 ยืนยันว่าอาหาร Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) เป็นอาหารที่ดีที่สุดติดต่อกันเป็นปีที่ห้า


“ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนให้คะแนนอาหารเหล่านี้บอกว่า อาหารนี้ไม่เพียงดีต่อภาวะความดันโลหิตสูง แต่ยังดีต่อรอบเอวคุณด้วยเพราะเป็นอาหารทั่วไปที่มีความสมดุล

- Angela Haupt, บรรณาธิการอาวุโสด้านสาระของ U.S. News & World Report

การควบคุมอาหารแบบ DASH พัฒนาขึ้นมาเพื่อลดความดันโลหิตโดยไม่ต้องใช้ยา อุดมไปด้วยผัก ธัญพืชเต็มเมล็ด และนมไขมันต่า โดยได้รับเลือกจากคณะผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ โรคอ้วน โรคหัวใจ เบาหวาน และจิตวิทยาอาหารจานวน 24 ท่าน ซึ่งร่วมกันจัดอันดับแผนการรับประทานอาหารเพื่อสร้างรายการประจาปีขึ้นมา

“ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนให้คะแนนอาหารเหล่านี้บอกว่า อาหารนี้ไม่เพียงดีต่อภาวะความดันโลหิตสูง แต่ยังดีต่อรอบเอวคุณด้วยเพราะเป็นอาหารที่สมดุลและอิงตามสามัญสานึก" Angela Haupt บรรณาธิการอาวุโสด้านสุขภาพและสุขภาวะของ U.S. News & World Report กล่าว

ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ประกอบด้วยนักโภชนาการและผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวาน สุขภาพหัวใจ พฤติกรรมมนุษย์ และการลดน้าหนัก ทุกคนร่วมกันพิจารณาเมนูอาหารและผลการวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการ ตีพิมพ์เพื่อให้คะแนนอาหารที่ดีที่สุด รวมถึงแผนการรับประทานอาหารที่ดีที่สุดในแง่ของการช่วยลดน้าหนัก ควบคุมเบาหวาน โรคหัวใจ การปฏิบัติตามได้ง่าย "เราให้ข้อมูลทุกด้านที่สามารถเข้าใจได้ง่าย โดยหวังว่าผู้อ่านจะสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ตัวเองได้" Haupt กล่าว

บทความที่เกี่ยวข้อง

เคล็ดลับเพื่อเอาชนะความเครียด

ร่างกายและจิตใจ

เอาชนะความเครียดด้วยการระมัดระวังและตื่นตัวต่อสิ่งรอบตัว

เมนูอาหาร - สลัดเพนเน่สไตล์อิตาเลียน

การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

อิ่มอร่อยกับพาสต้าสดใหม่ที่ปรุงง่าย แถมยังมีคาร์โบไฮเดรตต่าและรสชาติอร่อย

สุขภาพดีขึ้นได้แค่เดินออกกาลังกายในสวน

ร่างกายและจิตใจ

แค่ลงแรงนิดหน่อยในแต่ละวัน ก็จะช่วยให้คนที่เป็นโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้