22 January 2015

ไม่ด่วนตัดสินหรือตีความสิ่งต่าง ๆ หรือบุคคลที่อยู่รอบตัวคุณ

ถึงแม้ว่าจะต้องใช้แรงกายแรงใจมากเกินไป แต่ความจริงแล้ว การฝึกความใส่ใจนั้นเป็นเรื่องตรงกันข้ามเลยทีเดียว เพราะเมื่อคุณเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งกับโลกรอบตัวคุณ ความสนใจของคุณจะถูกหันเหไปจากความคิดเชิงลบและเรื่องฟุ้งซ่านทั้งหลาย ซึ่งเป็นการลดความเครียด ความกังวล และความซึมเศร้า รวมถึงช่วยให้อารมณ์ของคุณดีขึ้นด้วย

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของการฝึกใจให้สงบ ซึ่งสามารถทาได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

1. รับประทานลูกเกดครั้งละเม็ดอย่างช้า ๆ และคิดพิจารณา สังเกตการเปลี่ยนแปลงของประสาทสัมผัสทั้งหมดของคุณ
นึกถึงว่าการทาแบบนี้แตกต่างจากการรับประทานตามปกติของคุณอย่างไรบ้าง

2. "พิจารณา" ร่างกายอย่างละเอียด
ตั้งใจพิจารณาความรู้สึกทางร่างกายของอวัยวะต่าง ๆ กลับมาให้ความสนใจความรู้สึกเหล่านี้อีกครั้งเมื่อเผลอคิดเรื่องอื่น คุณควรให้อภัยตัวเองเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเพราะนี่ต้องอาศัยเวลาจึงจะชานาญ

3. ทากิจกรรมหนึ่งอย่าง
ทากิจวัตรประจาวันหนึ่งอย่าง เช่น ล้างจานหรือแปรงฟัน และเขียนบันทึกว่าคุณขยับร่างกายและปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง

4. ใส่ใจกับอาหาร
รับประทานอาหารหนึ่งมื้อต่อวันโดยใช้สมาธิ เหมือนตอนที่คุณรับประทานลูกเกด

5. ตรวจสอบความรับรู้ของคุณ
นึกถึงสิ่งที่คุณคิด ความคิดเหล่านั้นเกิดจากเหตุการณ์หรือความรับรู้ต่อเหตุการณ์ของคุณกันแน่ ไม่สาคัญว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร แต่ปฏิกิริยาตอบสนองของคุณต่างหากที่สร้างความแตกต่าง

6. ทาสมาธิขณะนั่ง
กาหนดลมหายใจ หากจิตใจของคุณฟุ้งซ่าน ให้ค่อย ๆ กลับมากาหนดลมหายใจเข้าออกอีกครั้ง

7. ฝึก "พื้นที่หายใจสามนาที"
พิจารณาประสบการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน จากนั้นพิจารณาลมหายใจและร่างกายของคุณ พยายามใช้พื้นที่หายใจสามนาทีระหว่างเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ขึ้น

8. รับฟังและสังเกต
สังเกตและรับฟังสักสองสามนาทีโดยไม่ด่วนตัดสินหรือตีความ

9. เดินอย่างมีสมาธิ
เดินช้า ๆ พร้อมกับกาหนดลมหายใจไปด้วย หายใจเข้าช้า ๆ แล้วนับหนึ่งถึงสี่ จากนั้นหายใจออกแล้วนับหนึ่งถึงสี่อีกรอบ ทาซ้าอีกครั้ง ในขณะเดียวกันก็สังเกตสิ่งรอบตัวมากขึ้น

10. จดบันทึกสัญญาณเตือนของความเจ็บปวดทางอารมณ์
ให้คอยระวังเมื่อเกิดสัญญาณเตือนเหล่านี้ และเมื่อมีสัญญาณเตือนเกิดขึ้น ให้ปฏิบัติตาม 7 ขั้นตอน

 

ข้อความสละสิทธิ์: ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นโดยทั่วไปเท่านั้นและไม่ได้มีจุดประสงค์นามาใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์หรือการรักษาโดยบุคลากรทางการแพทย์ แนะนาให้ปรึกษาแพทย์เสมอก่อนลองใช้ยา อาหาร กิจกรรมออกกาลังกายใหม่ ๆ หรือสิ่งอื่น ๆ ที่มีผลต่อการรักษา

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

สุขภาพดีขึ้นได้แค่เดินออกกาลังกายในสวน

ร่างกายและจิตใจ

แค่ลงแรงนิดหน่อยในแต่ละวัน ก็จะช่วยให้คนที่เป็นโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้

เมนูอาหาร - สลัดเพนเน่สไตล์อิตาเลียน

การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

อิ่มอร่อยกับพาสต้าสดใหม่ที่ปรุงง่าย แถมยังมีคาร์โบไฮเดรตต่าและรสชาติอร่อย

การควบคุมอาหารแบบ DASH: แนวทางการควบคุมอาหารที่ดีที่สุดติดต่อกันเป็นปีที่ห้า

รับประทานอาหารที่มีประโยชน์

การควบคุมอาหารแบบแดช DASH มอบคุณประโยชน์เหนือกว่าการควบคุมอาหารแบบอื่น ๆ อย่างอาหารควบคุมน้าหนักของ Weight Watcher และอาหารเมดิเตอร์เรเนียน